دسته: اطلاع رسانی ها

دعای سال نو

خداوندا.یک سال پر درد داشتیم ویک جان پر زجر، ای عزیز دوگیتی ما را دریاب و تدبیری عنایت کن که سخت درمانده ایم .در چشم آب داریم ودر دل آتش، اول و آخر تویی. برآتش درونمان خنکای کرمت را قرار ده که اگراجابت نکنی نابودیم…

ارسال عکس

اولیای محترم با ابتکار و خلاقیت خود از انجام تکالیف درسی توسط دانش آموزان و یا مشارکت و همکاری آنها در ایام خانه تکانی و انجام کارهای شخصی و مشارکتی عکس های زیبا گرفته و به شماره واتساپ دبستان 09167691540ارسال نمایید.

ساخته شده توسط آریا وردپرس. © 2019. Pardazesh Gostar Havin All Rights Reserved