نویسنده: admin

جشن بازگشایی

آغاز سال نو، با شادی و سرور هم دوش و هم زبان، حرکت به سوی نور آغاز مدرسه، فصل شکفتن است در زنگ مدرسه، بیداری من است در دل دارم امید، بر لب دارم پیام هم شاگردی سلام، هم شاگردی سلام مهر از افق دمید،…

ساخته شده توسط آریا وردپرس. © 2019. Pardazesh Gostar Havin All Rights Reserved