کلیپی از فعالیت های دانش آموزان پایه ششم در 3 ماه آموزش مجازی …