برترین های رشته های مختلف مسابقات دهه فجر، داستان، نقاشی، روزنامه دیواری، دابسمش، تئاتر، است آپ و…
👏👏👏🏆🏆👏👏🏆🏆😀😀