اجرای تعزیه مداحی و مراسم عزاداری روز اربعین حسینی