زندگی فهمیدن لحظه هاست، با باور لحظه ها، اندیشه ها را باور کنیم، در دل ها بذر شادی بکاریم، خلاقیت ها و افکار مثبتمان را باور داشته باشیم.

دانش آموزان عزیز ممتاز
چه غرور آفرین است موفقیت شما که دل ها را ماندگار می سازد. اینکه شما با تلاش و کوشش عزم خود را جزم می کنید و رتبه ی اول کلاس را کسب می کنید این امید را به ما می دهد که شما فرداهایی بهتر را در پیش رو دارید.از شما و خانواده ی محترمتان کمال تشکر را داریم و از خداوند متعال می خواهیم بهترین موفقیت ها را بر سر راه شما قرار دهد.

فتوکلیپ دانش آموزان ممتاز