جشنواره نقاشی همگانی

برگزاری نقا‌س همگانی به مناسبت هفته سلامت