اولیای محترم جشنواره استانی مهرغدیر در رشته های. تصویرگری، عکاسی، کتاب سازی، نامه ای به پدرم، نشریه دیواری، نمایشنامه خوانی با جوایز ارزنده برگزار می گردد موضوعات، جوایز و.تمامی توضیحات و شرایط رشته های مختلف در فایل های زیر قابل مشاهده است.
دانش آموزان علاقمند با مطالعه دقیق فایل های زیر آثار خود را جهت ارسال به دبیرخانه جشنواره نهایتا تا 10 اسفند ماه به دفتر دبستان تحویل نمایند.
روز چهارشنبه 30 بهمن از دانش آموزان در دبستان ثبت نام به عمل خواهد آمد