این اطلاعیه شامل کلیپ های تدریس دانش زبانی درس16 و 17 فارسی پایه چهارم می باشد .

کلیپ ها از سایت دبستان به آدرس www.shayanschools.com نیز قابل مشاهده و دانلود می باشد .