این اطلاعیه شامل 6 کلیپ از فصل ششم ریاضی پایه چهارم می باشد که ترتیب قرار گرفتن کلیپ ها به صورت زیر می باشد :

تدریس شکل های هندسی بخش اول
تدریس شکل های هندسی بخش دوم
تدریس شکل های هندسی بخش سوم
تدریس چهار ضلعی ها
رسم شکل های هندسی بخش اول
رسم شکل های هندسی بخش دوم

کلیپ ها از سایت دبستان به آدرس www.shayanschools.com نیز قابل مشاهده و دانلود می باشد .