فیلم های موجود در این اطلاعیه شامل موضوعات زیر می باشد .
-یادآوری خصوصیات چهارضلعی ها
– تدریس مساحت لوزی به سه روش
-حل کار در کلاس
-مساحت ذوزنقه

برای دانلود و یا دیدن فیلم ها به صورت تمام صفحه یا به روی فلش های پایین صفحه کلیک کرده تا فیلم ها دانلود و با زدن دوباره روی آن به صورت تمام صفحه پخش شود و یا به سایت مدرسه به آدرس www.shayanschools.com مراجعه نمایید .