تجلیل از مقام مادر با تهیه ی کاردستی دانش آموزان به مناسبت روز مادر
کلاس دوم خانم پاینده