اولیا و همکاران عزیز جهت استفاده بهینه از نرم افزار، برنامه را دوباره از سایت www.shayanschools.com صفحه دانلود دریافت و نصب نمایید.