اعلام برترین و فعال ترین دانش آموزان کلاس در دوماه اول سال تحصیلی که با رفع محدودیت ها در اولین فرصت جوایزی به این عزیزان اهدا خواهد شد .

امید است همه ی دانش آموزان با تلاش و فعالیت مستمر این سال تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند .
اعلام برترین ها در زمینه های درسی ، فعالیت های پرورشی ، خلاقیتی ، مراسم آغازین ، مسابقات ، چالش ها و ……….
طی ماه های آینده نیز به صورت مستمر انجام خواهد شد .