افتخار آفرینی و کسب رتبه های برتر مسابقات قرآن عترت نماز در سطح منطقه را به دانش آموزان، اولیای محترم و کارکنان دبستان تبریک می‌گوییم.
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏