کسب رتبه های برتر منطقه در جشنواره سفیران سلامت و پویش مدافعان سلامت توسط دانش آموزان دبستان را به ایشان ، خانواده محترم و کارکنان دبستان تبریک می گوییم .