برگزاری آزمون ملی سنجش پایه ششم در دبستان شایان به عنوان مدرسه منتخب اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در منطقه شاهین شهر